Årsmøte 2018

Da var årsmøte for 2018 avholdt. Det er valgt inn nye medlemmer i styret samtidig som vi har fått nye varamedlemmer. Det nye styret består nå av følgende: Leder: Wenke Sørensen Medlemmer: Gabriela Sirbu, Jon-Arne Johansen, Gerd Rognstad og Chris Johansen. Rollene i styret tildeles ved årets første styremøte. Referat fra årsmøtet kan lastes ned…

Statens vegvesen har funnet 80 alvorlige mangler etter å ha inspisert fire tunneler i Tromsø

Manglene er så alvorlige at de karakteriseres som «hastesak akutt». I tillegg «behovsmeldes» det ytterligere 36 tiltak i de fire tunnelene. Videre kommer det også en lang rekke manglende dokumentasjon for tunnelene. På flere av punkter er tilstanden registrert som avvik etter krav i Statens vegvesens håndbok N500, eller etter tunnelsikkerhetsforskriften. De fire tunnelrapportene omhandler…

Vi har vært i kontakt med Statens Vegvesen i forbindelsen med veg-skaden på Fv294 ovenfor Blomholmen. Vi etterlyste svar på når de har planer om å utbedre dette da det nå begynner å bli lenge siden skaden oppsto. Vi orker ikke en vinter til med innsnevring på denne uoversiktlige delen av vegen. I mail fra SVV…

St Hans-feiring

Fredag 23. juni kl. 18.00 feirer vi St-Hans på Stormoen. Vi lager bål og spanderer bålkaffe. Det blir forskjellige aktiviteter som alle kan være med på – potetløp, sekkeløp, fotballkamp. De som ønsker å grille må ta med grillmat selv. Kom å bli med til en trivelig og sosial sammenkomst.