Beredskapskurs

Melding fra Tromsøysund Bondelag: Tromsøysund Bondelag har trommet sammen og skal avvikle et beredskapskurs, i første rekke rettet mot bønder, hesteeiere og de som har driftsbygninger stående. MEN, jeg antar jo at flere bygder har egne beredskapsplanen og noen er i startgropa og prøver å lage en slike. Vi tenkte derfor at det var viktig å…