Meny Lukk

Reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé

Last ned forslag til planprogrammet HER.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Tromsø kommune lage en detaljreguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé. For å vise hvilke problemstillinger som skal vurderes i det videre planarbeidet, er det utarbeidet et forslag til planprogram. SVV ber med dette om innspill til planprogrammet og planarbeidet.

Beskrivelse av prosjektet
Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Samtidig skal prosjektet gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord. I tillegg skal ny E8 bidra til å redusere utslipp, samt ta hensyn til risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.

Strekningen mellom Sørbotn og Laukslett er smal og ligger i et område med bebyggelse stedvis på begge sider av vegen. De fleste boligene har egen avkjørsel til E8. De som bor her er utsatt for støy og støv, og det mangler tilbud for myke trafikanter på mesteparten av strekningen. Vegen er ulykkesutsatt og fartsgrensen er redusert på store deler av strekningen.

Planområdet for dette prosjektet avviker noe fra arealet som ble avsatt i kommunedelplanen 2008. Dette er gjort på grunn av behov for areal til skredsikringstiltak. Kart som viser planområdet er tilgjengelig på prosjektets nettside:

Bestilling fra Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet har, per brev 09.09.19, bedt Statens vegvesen om å oppdatere reguleringsplanen for vestre trasé fra 2011. Planforslaget var ute til høring og offentlig ettersyn, samt merknadsbehandling i 2011, men ble ikke behandlet av Tromsø kommune.

Planen er basert på kommunedelplan for E8 Sørbotn – Laukslett med konsekvensutredning vedtatt 26.03.2008 (plan 240).

Konsekvensutredning med planprogram
Konsekvenser av tiltaket er utredet på kommunedelplannivå. Konsekvensutredningen har mangler når det gjelder reindrift og det gjennomføres derfor ny konsekvensutredning for tema reindrift. For fullstendig vurdering etter forskrift om konsekvensutredning, se kapittel 1.3 i planprogrammet.

Høring av planprogrammet
Planprogrammet som skal ligge til grunn for arbeidet er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19. desember 2019 – 6. februar 2020. I planprogrammet er vurderingen av konsekvensutredning nærmere beskrevet. Planprogrammet er tilgjengelig i lokalene til Statens vegvesen, Stakkevollvegen 35-37, Tromsø og nettsidene til Tromsø kommune og SVV:

Innspill og informasjonsmøter
SVV ber om at DU sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til dem innen 6. februar 2020. Send det skriftlig, enten med vanlig post til Postboks 1403, 8002 Bodø, eller med e-post til firmapost@vegvesen.no. Merkes med 19/283853.

Det blir arrangert et informasjonsmøte om prosjektet 27. januar 2020 kl. 18.00 på rådhuset i Tromsø. Når planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn kommer vi til å arrangere et nytt informasjonsmøte der vi presenterer planforslaget våren 2020. Dette blir annonsert i aviser og ved oppslag.

Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og -9.
Planprogrammet er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 14-2.

Reguleringsplanen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.
Ta gjerne kontakt! Hvis du har spørsmål om planarbeidet kan dere kontakte Statens vegvesen:

Jøran Heimdal, prosjektleder på telefon 97643825 eller e-post
jaoran.heimdal@vegvesen.no
Kathrine Hanssen, planleggingsleder, på telefon 48135632 eller e-post
kathrine.hanssen@vegvesen.no

Kontaktperson i Tromsø kommune er:
– Kurt Krutnes, tlf. 90101589 eller e-post kurt.krutnes@tromso.kommune.no

Related Images:

Relaterte Innlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.